Ví dụ đơn giản về Ajax và jQuery

jQuery ajax giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình thực thi. Sau đây là một vài minh họa về tính tiện dụng của JQuery ajax. Cú pháp

  Ví dụ 1: Sử dụng HTML tạo một ví dụ đơn giản với jQuery ajax

  • Tạo một thư mục(ở đây tạm gọi là thư mục VD).
  • Vào thư mục VD tạo một file index.html có nội dung như sau

Tiếp tục tạo file ajax.html có nội dung như sau

 

  • Mở file index.html bằng trình duyệt bất kỳ click vào button ajax bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung của file ajax.html được lấy về trang index.html.

Ví dụ 2: Dùng PHP tạo một ví dụ đơn giản với jQuery ajax.

  • Cài đặt ứng dụng chạy apache như Xampp hoặc Wamp. Start ứng dụng.
  • Tạo thư mục với tên là sample trong(thư mục htdocs đối với Xampp và www đối với Wamp)
  • Trong thư mục sample tạo file index.php có nội dung như sau:

Tạo tiếp file ajax.php trong thư mục sampe với nội dung như sau

 

  • Bây giờ bạn mở một trình duyệt web lên(IE hoặc firefox) lên gõ vào thanh địa chỉ như sau: localhost/sample/
  • Bạn điền vào hai field Name và Year nhấn button ajax bạn sẽ thấy câu chào giống như hình dưới.

ajax

DEMO | DOWNLOAD

5/5 - (2 bình chọn)