Tên miền .VNLệ phí đăng ký (*)
(Không chịu thuế)
(1)
Phí duy trì (*)
(Không chịu thuế)
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(Chưa bao gồm 10% VAT)
(3)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10% VAT)
(4)
Tổng số tiền năm đầu
(Đã bao gồm 10% VAT)
(1 + 2 + 3) + 3 * 10%
Tổng số tiền năm tiếp theo / năm
(Đã bao gồm 10% VAT)
(2 + 4) + 4 * 10%
.vn200,000 ₫350,000 ₫200,000 ₫100,000 ₫770,000 ₫460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn200,000 ₫250,000 ₫200,000 ₫100,000 ₫670,000 ₫360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn120,000 ₫150,000 ₫200,000 ₫100,000 ₫490,000 ₫260,000 ₫
.vn có 1 ký tự200,000 ₫40,000,000 ₫200,000 ₫100,000 ₫40,420,000 ₫40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự200,000 ₫10,000,000 ₫200,000 ₫100,000 ₫10,420,000 ₫10,110,000 ₫
.name.vn30,000 ₫30,000 ₫20,000 ₫20,000 ₫82,000 ₫52,000 ₫
Tên miền Tiếng ViệtMiễn phí20,000 ₫20,000 ₫20,000 ₫42,000 ₫42,000 ₫
Chuyển tên miền .VN về ITC VIETPhí chuyển nhà đăng ký
(1)
Phí duy trì (*)
(Không chịu thuế)
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10% VAT)
(3)
Tổng số tiền năm tiếp theo / năm
(Đã bao gồm 10% VAT)
(1 + 2 + 3) + 3 * 10%)
.vnMiễn phí350,000 ₫100,000 ₫460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vnMiễn phí250,000 ₫100,000 ₫360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vnMiễn phí150,000 ₫100,000 ₫260,000 ₫
.vn có 1 ký tựMiễn phí40,000,000 ₫100,000 ₫40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tựMiễn phí10,000,000 ₫100,000 ₫10,110,000 ₫
.name.vnMiễn phí30,000 ₫20,000 ₫52,000 ₫
Tên miền Tiếng ViệtMiễn phí20,000 ₫20,000 ₫42,000 ₫

(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Tên miền quốc tế

Tên miềnPhí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
.com289,000 ₫
239,000 ₫
299,000 ₫
299,000 ₫
279,000 ₫
279,000 ₫
.net290,000 ₫300,000 ₫280,000 ₫
.org310,000 ₫320,000 ₫290,000 ₫
.biz390,000 ₫410,000 ₫370,000 ₫
.info360,000 ₫380,000 ₫340,000 ₫
.asia380,000 ₫400,000 ₫360,000 ₫
.tv890,000 ₫910,000 ₫870,000 ₫
.xxx2,730,000 ₫2,750,000 ₫2,710,000 ₫
.co800,000 ₫820,000 ₫780,000 ₫
.us250,000 ₫270,000 ₫230,000 ₫
.mobi430,000 ₫450,000 ₫410,000 ₫
.eu250,000 ₫270,000 ₫230,000 ₫
.site910,000 ₫930,000 ₫890,000 ₫
.tel310,000 ₫330,000 ₫290,000 ₫
.zone690,000 ₫710,000 ₫670,000 ₫
.shop900,000 ₫920,000 ₫880,000 ₫
.blog750,000 ₫770,000 ₫730,000 ₫

Tên miền quốc tế mới

Tên miềnPhí đăng ký năm đầu tiên
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz270,000 ₫270,000 ₫230,000 ₫
.top370,000 ₫390,000 ₫350,000 ₫
.in280,000 ₫300,000 ₫260,000 ₫
.co.in180,000 ₫200,000 ₫160,000 ₫
.net.in180,000 ₫200,000 ₫160,000 ₫
.org.in180,000 ₫200,000 ₫160,000 ₫
.com.co800,000 ₫820,000 ₫780,000 ₫
.me720,000 ₫740,000 ₫700,000 ₫
.firm.in180,000 ₫200,000 ₫160,000 ₫
.online1,040,000 ₫1,060,000 ₫1,020,000 ₫
.cc770,000 ₫790,000 ₫750,000 ₫
.name220,000 ₫240,000 ₫200,000 ₫
.gen.in180,000 ₫200,000 ₫160,000 ₫
.ind.in180,000 ₫200,000 ₫160,000 ₫
.tw950,000 ₫970,000 ₫930,000 ₫
.computer690,000 ₫710,000 ₫670,000 ₫
.land690,000 ₫710,000 ₫670,000 ₫
.company450,000 ₫470,000 ₫430,000 ₫
.academy690,000 ₫710,000 ₫670,000 ₫
.gift460,000 ₫480,000 ₫440,000 ₫
.marketing690,000 ₫710,000 ₫670,000 ₫
.media690,000 ₫710,000 ₫670,000 ₫
.website490,000 ₫510,000 ₫470,000 ₫
.ws540,000 ₫560,000 ₫520,000 ₫