Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt

 

  • Khách hàng sẽ theo dõi tiến độ hoàn thành website của mình hàng ngày
  • Hoàn thiện các tính năng còn thiếu sót và chỉnh sửa của website, cập nhật nội dung cơ bản
  • Khách hàng kiểm tra toàn bộ tính năng của website một lần nữa
  • Nghiệm thu sản phẩm
  • Bàn giao source code, triển khai website lên Internet
  • Hướng dẫn sử dụng, quản trị website
  • Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng