30 trang web Great với hiệu ứng Parallax Scrolling

Các hiệu ứng parallax effect mới xuất hiện,nhưng nó đã trở thành một xu hướng trong thế giới thiết kế web gần đây. Hiệu ứng này được xem như là một tính năng di chuyển của một trang web , Nó sử dụng nhiều nền tảng mà dường như di chuyển với tốc độ khác nhau để tạo ra một cảm giác về chiều sâu (tạo ra một hiệu ứng giả-3D) và một kinh nghiệm duyệt web thú vị. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp???? (parallaxis), có nghĩa là “thay đổi”. Đối tượng gần đó có một sai lớn hơn vật ở xa hơn khi quan sát từ các vị trí khác nhau, vì vậy di chuyển sai có thể được sử dụng để xác định khoảng cách. Chúng tôi đã biên soạn 30 trong những ví dụ tuyệt vời nhất của các trang web có sử dụng các hiệu ứng thị sai di chuyển.

1/5 - (1 bình chọn)