Chính sách bảo hành, bảo trì

ITC Viet cung cấp thời gian bảo hành Website miễn phí cho khách hàng mãi mãi. Trong thời gian bảo hành này ITC Viet sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động theo dõi, tối ưu hóa , sửa chữa các chức năng bị hỏng (không hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn kỹ thuật) hoàn toàn miễn phí .