Thông báo thay đổi giờ làm việc mùa đông

CÔNG TY TNHH TM & DV CNS ITC VIỆT

PHÒNG HC – NS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———– 

Số: 12/TB-2017

Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

                                Kính gửi:

 

:

 – Giám Đốc

 – Toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty

Căn cứ theo Nội quy lao động  và để đảm bảo sức khỏe, công việc cho toàn thể Cán bộ nhân viên trong Công ty, Phòng HC-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau:

– Lịch hiện tạiBuổi sáng từ  07h30’ – 11h30’ (Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

                         Buổi chiều từ 13h30’ – 17h30’ (Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

– Lịch mới:      Buổi sáng từ  07h30’ – 11h30’ (Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

                        Buổi chiều từ 13h00’ – 17h00’ (Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

                        Chủ nhật: Nghỉ

Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng từ ngày Thứ Hai, 23 tháng 10 năm 2017

Rất mong nhận được sự hợp tác từ các Anh/Chị cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận

 

Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

-Như trên,

-Lưu VP.

Người lập 

Rate this post