Shortcode yêu cầu Đăng nhập để xem được nội dung ẩn

Chào các bạn, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một shortcode bặt buộc thành viên phải đăng nhập mới xem được nội dung muốn xem. best-free-wordpress-themes Không cần phải cài đặt thêm plugin, bạn chỉ cần mở file functions.php và chèn thêm đoạn code sau:

function noi_dung_an($atts, $content = null) {

  if ( is_user_logged_in() ) {
    return $content;

  } else {

    echo '
Đăng nhập mới xem được nội dung này!

';

  }

}

add_shortcode('noidungan', 'noi_dung_an');

 

Cách sử dụng

Bạn chỉ cần chèn nội dung muốn ẩn vào giữa đoạn code sau:

[noidungan] Nội dung [/noidungan]

Chúc các bạn thành công!

Rate this post