ĐIỀU CHÌNH VÒNG ĐỜI TÊN MIỀN .VN

Kính gửi Quý đối tác,

ITC Việt xin thông báo đến Quý đối tác về sự điều chỉnh theo thông tư số 21/2021/TT-BTTTT bổ sung nội dung thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên trên Internet cụ thể như sau:

Trước đây:

– Sau khi Tên miền hết hạn: Chủ thể có 35 ngày để gia hạn Tên miền, cụ thể:
+ 05 ngày kể từ ngày hết hạn, Tên miền vẫn hoạt động bình thường.
+ 30 ngày tiếp theo sau 05 ngày hoạt động bình thường Tên miền sẽ bị tạm ngưng.

– 20 ngày tiếp theo sau khi hết hạn 35 ngày: Chủ thể không gia hạn được nữa, giai đoạn xác nhận giữa VNNIC, NĐK xử lý xóa, giải phóng Tên miền.

Từ 07/02/2022:

– Sau khi Tên miền hết hạn: Chủ thể có 25 ngày để gia hạn Tên miền, cụ thể:
+ Tên miền hết hạn sẽ bị tạm ngưng hoạt động ngay lập tức.
+  Chủ thể có thể tiến hành gia hạn để tiếp tục sử dụng tên miền trong giai đoạn này.

– 15 ngày tiếp theo sau khi hết hạn 25 ngày: Chủ thể không gia hạn được nữa, Tên miền sẽ được giải phóng trong giai đoạn này.

ĐIỀU CHÌNH VÒNG ĐỜI TÊN MIỀN .VN

Lưu ý: Để thuận tiện cho khách hàng trong việc chuyển đổi, trước ngày 15/03/2022  Tên miền VN hết hạn =<35 ngày VNNIC vẫn cho phép gia hạn. Sau ngày 15/03/2022  thì chỉ cho phép gia hạn các Tên miền có ngày hết hạn <=25 ngày.

Trân trọng,

ITC Việt!

Rate this post