Các lưu ý trước và sau khi đổi theme cho website

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Lỗi]]> 500