18 nơi đặt link miễn phí và chất lượng

 

18 NƠI ĐẶT LINK MIỄN PHÍ VÀ CHẤT LƯỢNG (MUST HAVE CHO CÁC DỰ ÁN SEO)

 

+    PR – 6

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    Loại : Do follow

 

+    PR – 8

+    Loại : No follow nhưng value cao, trust signs

 

+    PR – 9

+    Loại : Do follow ở profile URL

 

+    PR – 8

+    Loại :  DO FOLLOW

 

+    PR – 9

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 10

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    FLoại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 7

+    Loại : DO FOLLOW

 

+    PR – 8

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 7

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 5

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 5

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 5

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 4

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 4

+    DO FOLLOW

 

  Nguồn: Sưu tầm.    

1/5 - (1 bình chọn)