Hướng dẫn sửa lỗi không up được ảnh trong WordPress

Trong khi làm wordpress nhiều bạn gặp phải lỗi không up được ảnh trong wordpress. Bài viết này sẽ giúp bạn sửa lỗi Đầu tiên xác định lỗi của bạn. Thông thường up ảnh lên bị lỗi thường có dạng như sau

hướng dẫn sửa lỗi không up ảnh lên wordpress
hướng dẫn sửa lỗi không up ảnh lên wordpress

  Hướng dẫn các bước khắc phục lỗi không up ảnh trong wordperss Vấn đề này xảy ra khi bạn không cho phép quyền truy cập upload tập tin lên.thư mục upload bạn phải cho phép quyền truy xuất tập tin.Để khắc phục bạn làm theo các bước sau. 1. Tải phần mềm FileZilla . download tại đây 2. Đăng nhập vào tài khoản FTP bằng filezilla hướng dẫn sửa lỗi không up ảnh lên wordpress 3. Đi đến thư mục uploads nằm trong wp-content và thiết lập quyền 744 hoặc 777 hướng dẫn sửa lỗi không up ảnh lên wordpress 4. Đăng nhập vào tài khoản admin của website bạn. thử upload 1 ảnh nhé. 5. upload thành công bạn cấu hình thư mục wp-content/uploads về quyền 644 để bảo mật hướng dẫn sửa lỗi không up ảnh lên wordpress Với 5 bước đơn giản bạn có thể upload ảnh lên host wordpress rồi nhé. chúc các bạn thành công

Rate this post