GBIT.Hack Css cho các trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera

Nhiều trình duyệt cho người dung có nhiều lựa chọn, nhưng lại làm khó dân lập trình. Đôi khi layout bên trình duyệt này ok, mà trình duyệt khác lại lỗi. Lúc này chúng ta phải hack Css thôi, hi.. 1.IE IE9 trở về trước: “�/”: ví dụ:

  Cho trình duyệt IE version 8 trở về trước “9”: Ví dụ:

  Chỉ cho IE8 “�”:

  IE7 và các version trước nó “*” :

  hoặc

  IE6 và các version trước nó “_”:

  hoặc

  2.Firefox

  Hoặc

  3.Chrome

  Hoặc:

  4.Safari

  5.Opera

  một cách hack khác cho IE 9 :

 

Rate this post