Các mẹo hay cho WordPress (phần 2)

Trong bài viết này mình xin tổng hợp lại những đoạn code thật sự hữu ích và cần thiết cho những ai đang sở hữu hoặc quản trị một trang web được làm từ WordPress, mà lại không biết quá nhiều về code.  Những đoạn code này sẽ giúp các bạn làm chủ được trang web của mình cũng như đáp ứng được những mong đợi của các bạn. 1 Hiển thị thông tin tác giả bài viết Bằng cách sử dụng đoạn code bên dưới và dán nó vào file single.php (nằm trong folder theme mà các bạn đang dùng) thì các bạn sẽ có ngay thông tin tác giả của bài viết đó ,được đặt phía dưới cuối mỗi bài. Đây là chức năng mà hầu hết các blog đều dùng khi mà họ có nhiều tác giả viết bài cho blog đó.

<div id="author-info">
<div id="author-image">
    <a href="<?php the_author_meta('user_url'); ?>">< ?php echo get_avatar( get_the_author_meta('user_email'), '80', '' ); ?></a></div>
<div id="author-bio">
<h4>Written by < ?php the_author_link(); ?></h4>

< ?php the_author_meta('description'); ?>
</div>
</div>
<!--Author Info-->

  2 Hiển thị Popular Posts tại Sidebar Đặt đoạn code này vào tại file sidebar.php sẽ hiển thị những bài viết phổ biến dựa trên số lượng comment trên những bài viết.

<h2>Popular Posts</h2>
<ul>
< ?php $result = $wpdb->get_results("SELECT comment_count,ID,post_title FROM $wpdb->posts ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0 , 5");
foreach ($result as $post) {
setup_postdata($post);
$postid = $post->ID;
$title = $post->post_title;
$commentcount = $post->comment_count;
if ($commentcount != 0) { ?>
  <li><a href="<?php echo get_permalink($postid); ?>" title="< ?php echo $title ?>">< ?php echo $title ?></a> {< ?php echo $commentcount ?>}</li>
< ?php } } ?></ul>

  3 Chèn Google Ads với WordPress Shortcodes Đoạn code bên dưới sẽ cho phép các bạn có thể chèn adsense ads bất cứ nơi nào trong bài viết của các bạn. Đây thật sự rất hữu ích cho những ai thích chèn những mẫu quảng cáo với kích thước vào khoảng 300×250 hoặc 468×60. Các bạn copy đoạn code bên dưới và dán nó vào file functions.php .

function showads() {
  return '
<div class="adsensewrap"><script type="text/javascript"><!--
  google_ad_client = "pub-XXXXXXXXXXXXXX";
  google_ad_slot = "1234567890";
  google_ad_width = 300;
  google_ad_height = 250;
  //-->
</script>

<script type="text/javascript"
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
';
}
add_shortcode('adsense', 'showads');

  Và bây giờ mỗi khi chèn nó vào trong bài viết, các bạn chỉ việc chèn shortcode là  [adsense] vào là xong. 4 Quay lại trang hiện tại trước khi tiến hàng login Nếu trang web của các bạn cho phép người dùng login thì ắt hẳn là bạn sẽ cảm thấy phiền phức mỗi khi người dùng đăng nhập vào, thì lại chuyển đến trang khác chứ không phải là trang mà người dùng đang xem trước đó. Đoạn code bên dưới sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này :

< ?php if(!is_user_logged_in()) { ?>
  <form action="<?php echo wp_login_url(get_permalink()); ?>" method="post">
    <label for="log"><input type="text" name="log" id="log" value="<?php echo wp_specialchars(stripslashes($user_login), 1) ?/>" size="22" /> User</label>
    <label for="pwd"><input type="password" name="pwd" id="pwd" size="22" /> Password</label>
    <input type="submit" name="submit" value="Send" class="button" />
    <label for="rememberme"><input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me</label>
  </form>
< ?php } ?>

  5 Tự động chuyển trang đến bài viết nếu kết quả tìm kiếm chỉ có một bài viết đó. Mỗi khi chúng ta thực hiện việc tìm kiếm trên trang, thì thường là với một từ khóa sẽ hiển thị nhiều kết quả tìm kiếm. Nhưng nếu như chỉ có một bài viết tìm kiếm được theo từ khóa đó thì đoạn code bên dưới sẽ giúp các bạn chuyển trang ngay đến bài viết đó mà không cần các bạn phải click vào. Việc này sẽ giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian.

add_action('template_redirect', 'redirect_single_post');
function redirect_single_post() {
  if (is_search()) {
    global $wp_query;
    if ($wp_query->post_count == 1 && $wp_query->max_num_pages == 1) {
      wp_redirect( get_permalink( $wp_query->posts['0']->ID ) );
      exit;
    }
  }
}

  6 Gỡ bỏ URL Field từ Comment Form Nếu các bạn cảm thấy khá phiền phức với những spam trên form comment, thì một trong những giải pháp khắc phục là gỡ bỏ field url từ form. Và để làm việc này thì các bạn copy đoạn code bên dưới và dán nó vào file functions.php.

function remove_comment_fields($fields) {
  unset($fields['url']);
  return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','remove_comment_fields');

  7 HIển thị bài viết liên quan theo tên tác giả Nếu các bạn muốn hiển thị những bài viết khác của cùng một tác giả, thì đoạn code bên dưới sẽ làm rất tốt điều đó.

function get_related_author_posts() {
  global $authordata, $post;
  $authors_posts = get_posts( array( 'author' => $authordata->ID, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'posts_per_page' => 5 ) );
  $output = '<ul>';
  foreach ( $authors_posts as $authors_post ) {
    $output .= '<li><a href="' . get_permalink( $authors_post->ID ) . '">' . apply_filters( 'the_title', $authors_post->post_title, $authors_post->ID ) . '</a></li>';
  }
  $output .= '</ul>';
  return $output;
}

  8 Tự động chèn nút Google +1 vào trong bài viết Các bạn chỉ việc copy đoạn code bên dưới và dán nó vào file functions.php .

add_filter('the_content', 'google_plusone');
function google_plusone($content) {
  $content = $content.'<div class="plusone"><g:plusone size="tall" href="'.get_permalink().'"></g:plusone></div>';
  return $content;
}
add_action ('wp_enqueue_scripts','google_plusone_script');
function google_plusone_script() {
  wp_enqueue_script('google-plusone', 'https://apis.google.com/js/plusone.js', array(), null);
}

  9 Loading jQuery từ Google CDN với wp_register_script Nếu các bạn muốn chèn jQuery vào trong trang web của mình, thì chỉ việc copy đoạn code bên dưới và dán nó vào file functions.php. Đoạn code này rất hữu ích cho những ai muốn tự xây dựng plugin hay theme cho riêng mình.

add_action( 'init', 'jquery_register' );
function jquery_register() {
if ( !is_admin() ) {
  wp_deregister_script( 'jquery' );
  wp_register_script( 'jquery', ( 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js' ), false, null, true );
  wp_enqueue_script( 'jquery' );
  }
}

  10 Giới hạn truy cập wp-admin đối với subscribers Việc giới hạn truy cập vào wp-admin sẽ giúp trang web hay blog của các bạn sẽ được bảo mật hơn. Copy đoạn code bên dưới và dán nó vào file functions.php.

function restrict_access_admin_panel(){
  global $current_user;
  get_currentuserinfo();
  if ($current_user->user_level < 4) {
    wp_redirect( get_bloginfo('url') );
    exit;
  }
}
add_action('admin_init', 'restrict_access_admin_panel', 1);

  Còn rất nhiều đoạn code mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, nhưng vì thời gian và giới hạn bài viết nên mình chỉ có thể chia sẻ cho các bạn 10 đoạn code bên trên. Khi nào có thời gian, mình nhất định chia sẻ thêm cho các bạn nhiều đoạn code hữu ích khác, mình mong là các bạn sẽ cảm thấy thích và áp dụng được những đoạn code bên trên cho chính trang web hay blog của mình Chúc các bạn thành công !

Rate this post