Bảng giá thiết kế web

Bảng giá thiết kế web

     

Bảng giá thiết kế web
2.27 (45.45%) 11 votes

 • CHỌN GÓI WEBSITE

 • Thời gian thực hiệnThời gian thực hiện
 • Download báo giáDownload báo giá
 • 1. Trang chủ1. Trang chủ
 • 2. Giới thiệu công ty2. Giới thiệu công ty
 • 3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ
 • 4. Tin tức4. Tin tức
 • 5. Tuyển dụng5. Tuyển dụng
 • 6. Form liên hệ trực tuyến6. Form liên hệ trực tuyến
 • 7. Thống kê truy cập7. Thống kê truy cập
 • 8. Quảng cáo/Đối tác8. Quảng cáo/Đối tác
 • 9. Hỗ trợ trực tuyến9. Hỗ trợ trực tuyến
 • 10. Liên kết website10. Liên kết website
 • 11. Sơ đồ đường đi11. Sơ đồ đường đi
 • 12. Thông tin cần biết12. Thông tin cần biết
 • 13. Tìm kiếm theo từ khoá13. Tìm kiếm theo từ khoá
 • 14. Thăm dò ý kiến14. Thăm dò ý kiến
 • 15. Form đặt tour, đặt vé, đặt phòng.15. Form đặt tour, đặt vé, đặt phòng.
 • 16. Đăng ký thành viên16. Đăng ký thành viên
 • 17. Module giỏ hàng (Shopping Cart)17. Module giỏ hàng (Shopping Cart)
 • 18. Module quản lý sản phẩm18. Module quản lý sản phẩm
 • 19. Chức năng bán hàng + thanh toán online19. Chức năng bán hàng + thanh toán online
 • 20. Responsive Design20. Responsive Design
 • 21. Website đa ngôn ngữ21. Website đa ngôn ngữ
 • 23. Khuyến mãi23. Khuyến mãi
 • Basic

 • 3.000.000đ

 • Thời gian thực hiện7 ngày
 • Download báo giá
 • 1. Trang chủ
 • 2. Giới thiệu công ty
 • 3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ
 • 4. Tin tức
 • 5. Tuyển dụng
 • 6. Form liên hệ trực tuyến
 • 7. Thống kê truy cập
 • 8. Quảng cáo/Đối tác
 • 9. Hỗ trợ trực tuyến
 • 10. Liên kết website
 • 11. Sơ đồ đường đi
 • 12. Thông tin cần biết
 • 13. Tìm kiếm theo từ khoá
 • 14. Thăm dò ý kiến
 • 15. Form đặt tour, đặt vé, đặt phòng.
 • 16. Đăng ký thành viên
 • 17. Module giỏ hàng (Shopping Cart)
 • 18. Module quản lý sản phẩm
 • 19. Chức năng bán hàng + thanh toán online
 • 20. Responsive Design
 • 21. Website đa ngôn ngữ
 • 23. Khuyến mãi
 • Silver

 • 3.500.000đ

 • Thời gian thực hiện7 ngày
 • Download báo giá
 • 1. Trang chủ
 • 2. Giới thiệu công ty
 • 3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ
 • 4. Tin tức
 • 5. Tuyển dụng
 • 6. Form liên hệ trực tuyến
 • 7. Thống kê truy cập
 • 8. Quảng cáo/Đối tác
 • 9. Hỗ trợ trực tuyến
 • 10. Liên kết website
 • 11. Sơ đồ đường đi
 • 12. Thông tin cần biết
 • 13. Tìm kiếm theo từ khoá
 • 14. Thăm dò ý kiến
 • 15. Form đặt tour, đặt vé, đặt phòng.
 • 16. Đăng ký thành viên
 • 17. Module giỏ hàng (Shopping Cart)
 • 18. Module quản lý sản phẩm
 • 19. Chức năng bán hàng + thanh toán online
 • 20. Responsive Design
 • 21. Website đa ngôn ngữ
 • 23. Khuyến mãi
 • Gold

 • 4.000.000đ

 • Thời gian thực hiện10 ngày
 • Download báo giá
 • 1. Trang chủ
 • 2. Giới thiệu công ty
 • 3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ
 • 4. Tin tức
 • 5. Tuyển dụng
 • 6. Form liên hệ trực tuyến
 • 7. Thống kê truy cập
 • 8. Quảng cáo/Đối tác
 • 9. Hỗ trợ trực tuyến
 • 10. Liên kết website
 • 11. Sơ đồ đường đi
 • 12. Thông tin cần biết
 • 13. Tìm kiếm theo từ khoá
 • 14. Thăm dò ý kiến
 • 15. Form đặt tour, đặt vé, đặt phòng.
 • 16. Đăng ký thành viên
 • 17. Module giỏ hàng (Shopping Cart)
 • 18. Module quản lý sản phẩm
 • 19. Chức năng bán hàng + thanh toán online
 • 20. Responsive Design
 • 21. Website đa ngôn ngữ
 • 23. Khuyến mãi
 • Diamond

 • 4.500.000đ

 • Thời gian thực hiện15 ngày
 • Download báo giá
 • 1. Trang chủ
 • 2. Giới thiệu công ty
 • 3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ
 • 4. Tin tức
 • 5. Tuyển dụng
 • 6. Form liên hệ trực tuyến
 • 7. Thống kê truy cập
 • 8. Quảng cáo/Đối tác
 • 9. Hỗ trợ trực tuyến
 • 10. Liên kết website
 • 11. Sơ đồ đường đi
 • 12. Thông tin cần biết
 • 13. Tìm kiếm theo từ khoá
 • 14. Thăm dò ý kiến
 • 15. Form đặt tour, đặt vé, đặt phòng.
 • 16. Đăng ký thành viên
 • 17. Module giỏ hàng (Shopping Cart)
 • 18. Module quản lý sản phẩm
 • 19. Chức năng bán hàng + thanh toán online
 • 20. Responsive Design
 • 21. Website đa ngôn ngữ
 • 23. Khuyến mãi
 • Ecommerce

 • 5.000.000đ

 • Thời gian thực hiện20 ngày
 • Download báo giá
 • 1. Trang chủ
 • 2. Giới thiệu công ty
 • 3. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ
 • 4. Tin tức
 • 5. Tuyển dụng
 • 6. Form liên hệ trực tuyến
 • 7. Thống kê truy cập
 • 8. Quảng cáo/Đối tác
 • 9. Hỗ trợ trực tuyến
 • 10. Liên kết website
 • 11. Sơ đồ đường đi
 • 12. Thông tin cần biết
 • 13. Tìm kiếm theo từ khoá
 • 14. Thăm dò ý kiến
 • 15. Form đặt tour, đặt vé, đặt phòng.
 • 16. Đăng ký thành viên
 • 17. Module giỏ hàng (Shopping Cart)
 • 18. Module quản lý sản phẩm
 • 19. Chức năng bán hàng + thanh toán online
 • 20. Responsive Design
 • 21. Website đa ngôn ngữ
 • 23. Khuyến mãi
Chính sách dành cho Website
 • Web chuẩn SEO, tối ưu hóa onpage, giúp SEO tốt với Google và các công cụ tìm kiếm

 • Bảo hành vĩnh viễn.

 • Bảo trì, hướng dẫn website trong thời gian 12 tháng.