Sử dụng nhiều ảnh nền trong một class

Việc thêm hình nền (background) trong css không còn gì xa lạ. Nhưng hẳn sẽ có rất nhiều bạn chưa biết cách sử dụng nhiều ảnh nền trong một class với css3. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện công việc đơn giản này.

Rate this post