Trường THCS Quang Tiến

Trường THCS Quang Tiến

     

Đánh giá bài viết

Trường THCS Quang Tiến sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, cơ cấu nhà trường đã từng bước được bổ sung, củng cố, hoàn thiện và đi vào hoạt động ngày càng đạt hiệu qủa; đến nay trường có đủ cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Từ năm 2008 đến nay, trường liên tục đạt đơn vị Tiên tiến và đơn vị tiên tiến xuất sắc. Nhà trường và các tổ chức đoàn thể đã đón nhận nhiều giấy khen, bằng khen.Trường được chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen; Liên đội được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì đã có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
       Năm học 2012 – 2013  trường có: 15 lớp
 ( Khối 6: 3 ;  Khối 7: 4 ; Khối 8: 4 ; Khối 9 : 4), với số HS toàn trường: 456 (Trong đó: K6: 113 ; K7: 129, K8: 115 , K9 : 99), bình quân  31 học sinh / 1lớp; con Thương bệnh binh 2 học sinh; Học sinh dân tộc thiểu số 182 học sinh, chiếm gần 40% học sinh toàn trường ; con hộ nghèo là 77 em).
       Số cán bộ ,giáo viên ,công nhân viên tổng số 38 đồng chí
Trong đó: Nữ 32 đồng chí; đảng viên 20 đồng chí
Chia ra: + Ban giám hiệu   : 02 đồng chí
                     + Văn phòng    : 03 đồng chí
                     + Tổng phụ trách đội : 01  đồng chí.
                     + Giáo viên : 32 giáo viên . Tỷ lệ 2,13 Giáo viên / Lớp .
 – Đại học: 17 đông chí =   44,7 %.
– Cao Đẳng: 19 đồng chí / 32 GV  =  59,3%.
– Tỷ lệ đảng viên:  20 /38  =  52, 6 %
– Trong những năm qua từ năm học 2008 -2009 đến nay , trường có 02 đồng chí được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, 01 đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;có 12  lượt GV đạt CSTĐ cấp cơ sở, 42 đồng chí là giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã.Trường đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia năm học 2013-2014.