18 nơi đặt link miễn phí và chất lượng

18 nơi đặt link miễn phí và chất lượng

     

Đánh giá bài viết

 

18 NƠI ĐẶT LINK MIỄN PHÍ VÀ CHẤT LƯỢNG (MUST HAVE CHO CÁC DỰ ÁN SEO)

 

+    PR – 6

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    Loại : Do follow

 

+    PR – 8

+    Loại : No follow nhưng value cao, trust signs

 

+    PR – 9

+    Loại : Do follow ở profile URL

 

+    PR – 8

+    Loại :  DO FOLLOW

 

+    PR – 9

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 10

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    Loại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 8

+    FLoại : No follow nhưng value cao

 

+    PR – 7

+    Loại : DO FOLLOW

 

+    PR – 8

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 7

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 5

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 5

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 5

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 4

+    DO FOLLOW

 

+    PR – 4

+    DO FOLLOW

 

  Nguồn: Sưu tầm.